Historia przedszkola

Historia naszego przedszkola

 

W 1978 roku zostało założone dwuoddziałowe przedszkole nr 56 mieszczące się przy ulicy Mireckiego 26 a (obecnie oddziały MP7), gdzie dyrektorem została pani Elżbieta Suchańska (obecnie Hejda).

 

1 września 1983 r. nowy rok szkolny  

rozpoczęło przedszkole nr 69 przy ulicy

Micerckiego 25a gdzie pierwszą

dyrektorką została pani Halina Buczkowska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na skutek reorganizacji placówek oświatowych, w 1993 roku, przedszkole nr 69 zostało przekształcone w jednostkę zakładów budżetowych, w którego skład weszło przedszkole nr 56 pod nazwą Miejskiego Przedszkola nr 7c. Dyrektorką podległej placówki została pani Bogumiła Krawczyk.

 

W efekcie kolejnej reorganizacji w 2001 roku Miejskie Przedszkole nr 7 weszło w skład publicznych przedszkoli, natomiast MP7c zostało przekształcone w oddziały wyżej wymienionej placówki.

 

  Od ponad ćwierćwiecza nasi wychowankowie odnoszą wiele sukcesów na polu działalności plastycznej, muzycznej, teatralnej… Największym osiągnięciem jest dla nas fakt, iż wielu naszych absolwentów powierza nam opiekę nad swoimi pociechami.

                   

 

PRZEDSZKOLE DZIŚ