Kadra przedszkola

 Dyrektor Przedszkola

mgr Aleksandra Nocuń

 

Nauczycielki:

mgr Jolanta Idziak

mgr Katarzyna Ładoń 

mgr Magdalena Zielonka 

mgr Marta Pinis

mgr Barbara Gul 

mgr Magdalena Świerdza 

mgr Ewelina Gątkowska

mgr Marta Teler

mgr Agnieszka Trzepizur

mgr Agnieszka Cecota

mgr Izabela Buczkowska

mgr Katarzyna Jóźwiak

mgr Katarzyna Pawlica

mgr Aneta Godela

mgr Karolina Prymek

mgr Dominika Głąb

mgr Dagmara Sadowska

 

 Pomoc nauczyciela:

   Pani Beata 

   Pani Marzena

  Pracownicy administracji:

    mgr Aneta Drewnik

 Pracownicy obsługi:

        Pani Ola

       Pani Jola

       Pani Danusia

        Pani Renata 

          Pani Ewa

        Pani Małgosia

        Pani Dorota

        Pani Małgosia 

        Pania Marzenka 

        Pani Martyna

        Pani Marta

        Pani Beatka

         Pan Janusz