O przedszkolu

Nasze przedszkole mieści się przy ulicy J.Mireckiego 25 A , natomiast oddziały  MP7 zlokalizowane są przy ulicy J.Mireckiego 26 A. 

Nasza placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:30 (oddziały - w godzinach 6:30 - 16:00). 

 

Sale dzieci są kolorowe, wyposażone w pomoce edukacyjne i zabawki. 

W pracy wychowawczo-dydaktycznej  preferujemy otwartość na innowacje i aktywne metody pracy. 

Tworzone sytuacje edukacyjne mają dodatni wpływ na potrzeby i zachowania dzieci, co pozwala wyzwolić ich potencjał twórczy i otwartość na innego człowieka.

Jesteśmy przedszkolem, które stara się swą  działalność organizować  tak,  aby sprostać oczekiwaniom dzieci i rodziców,  z którymi nawiązujemy współpracę.

http://www.mp7czest.szkolnastrona.pl/container/////images21.jpg Realizacja zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
http://www.mp7czest.szkolnastrona.pl/container///////kolo.jpg Stwarzanie atmosfery radości i życzliwości oraz zapewnienie dzieci warunków bezpiecznej  zabawy;
http://www.mp7czest.szkolnastrona.pl/container///indeks33.jpg Kształtowanie postaw pro-społecznych oraz pozytywnego obrazu siebie, kształcenie zdrowego stylu życia;
http://www.mp7czest.szkolnastrona.pl/container/images26.jpg Kształcenie aktywności poznawczej dzieci i wzbogacanie ich doświadczeń;
http://www.mp7czest.szkolnastrona.pl/container/images23.jpg Wyrabianie wrażliwości estetycznej, wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej;
Zapewnianie dzieciom harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez bogatą ofertę zajęć dodatkowych;
http://www.mp7czest.szkolnastrona.pl/container///indeks20.jpg Współpraca z rodzicami w ramach spójnego systemu wychowania w rodzinie i w przedszkolu;
http://www.mp7czest.szkolnastrona.pl/container///n_sztuka.gif Wspomaganie rozwoju dziecka wzbogacane zabawami z literaturą dziecięcą inspirującą do wychowania twórczego;