Statystyki

  • Odwiedziło nas: 79797
  • Do końca roku: 341 dni
  • Do wakacji: 152 dni

Kontakt

42-208 Częstochowa

ul. Mireckiego 25a

Tel: 34 323-45-80

e-mail: mp07@edukacja.czestochowa.pl

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O przedszkolu

O przedszkolu

Oferta MP7029[1].gif 

http://www.mp7czest.szkolnastrona.pl/container/////images21.jpg Realizacja zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
http://www.mp7czest.szkolnastrona.pl/container///////kolo.jpg Stwarzanie atmosfery radości i życzliwości oraz zapewnienie dzieci warunków bezpiecznej   zabawy;
 
http://www.mp7czest.szkolnastrona.pl/container///indeks33.jpg Kształtowanie postaw pro-społecznych oraz pozytywnego obrazu siebie, kształcenie zdrowego stylu życia;
http://www.mp7czest.szkolnastrona.pl/container/images26.jpg Kształcenie aktywności poznawczej dzieci i wzbogacanie ich doświadczeń;
http://www.mp7czest.szkolnastrona.pl/container/images23.jpg Wyrabianie wrażliwości estetycznej, wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej;
http://www.mp7czest.szkolnastrona.pl/container/zajecia.jpg Zapewnianie dzieciom harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez bogatą ofertę zajęć dodatkowych;
http://www.mp7czest.szkolnastrona.pl/container///indeks20.jpg Współpraca z rodzicami w ramach spójnego systemu wychowania w rodzinie i w przedszkolu;
http://www.mp7czest.szkolnastrona.pl/container///n_sztuka.gif Wspomaganie rozwoju dziecka wzbogacane zabawami z literaturą dziecięcą inspirującą do wychowania twórczego
 

 

 

              

            

 O PRZEDSZKOLU

Nasze przedszkole mieści się przy ulicy J.Mireckiego 25 A , natomiast oddziały  MP7 zlokalizowane są przy ulicy J.Mireckiego 26 A. Nasza placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:30 (oddziały - w godzinach 6:30 - 16:00). Sale dzieci są kolorowe, wyposażone w pomoce edukacyjne i zabawki. W pracy wychowawczo-dydaktycznej  preferujemy otwartość na innowacje i aktywne metody pracy. Tworzone sytuacje edukacyjne mają dodatni wpływ na potrzeby i zachowania dzieci, co pozwala wyzwolić ich potencjał twórczy i otwartość na innego człowieka. Jesteśmy przedszkolem, które stara się swą  działalność organizować  tak, aby sprostać oczekiwaniom dzieci i rodziców, z którymi nawiązujemy współpracę.