Wpłaty

Wpłaty należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca.

 

Wpłaty za wyżywienie - 30 1030 1104 0000 0000 9310 5001

Wpłaty za pobyt - 57 1030 1104 0000 0000 9310 5000

 

W tytule należy podać:

- imię i nazwisko dziecka

- nazwę grupy, do której uczęszcza

- miesiąc, za który dokonywana jest opłata