Certyfikat Optymistycznego Przedszkola

 

Od września 2020 roku nasze przedszkole podejmuje realizację ogólnopolskiego programu Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot „Optymistyczne Przedszkole”.

Program skierowany jest do całej społeczności przedszkolnej: dzieci, ich rodziców oraz całego personelu przedszkola. W wyniku jego realizacji każde dziecko będzie miało stworzone optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju w przyjaznym środowisku wspierającym je w drodze do sukcesu na miarę jego możliwości.

Realizacja programu ma na celu rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenia, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi nauczycieli, pracowników, dzieci i rodziców otrzymamy ogólnopolski certyfikat realizacji programu „Optymistyczne Przedszkole”. Nasze wspólne działania przyczynią się do rozwoju zainteresowań dzieci poprzez swobodę wyboru aktywności, a rodziców wzbogacą o wiedzę w rozwijaniu inteligencji wielorakich u swoich pociech. Będziemy rozwijać wśród wychowanków optymistyczne cechy charakteru takie jak dobroć, życzliwość, empatię, kreatywność, prawdomówność, odwagę, opanowanie, spokój itp. 

Program składa się z siedmiu kolorowych modułów:

  • Czerwony – to wychowanie - jak optymistycznie wychować dziecko
  • Pomarańczowy – inteligencje wielorakie (przedszkole wspiera różnorodne zainteresowania dzieci).
  • Żółty – droga do sukcesu każdego dziecka (przedszkole dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je i omawia z rodzicami, każdy przedszkolak posiada Paszport do kariery).
  • Zielony – coraz wyższy poziom umiejętności (przedszkole ocenia umiejętności dzieci przy pomocy odpowiednich arkuszy).
  • Niebieski – optymistyczni rodzice (przedszkole prowadzi Klub Optymistycznych Rodziców).
  • Granatowy – optymistyczny personel (przedszkole dba o stały rozwój personelu, przestrzega zasad optymistycznego postępowania).
  • Fioletowy – promocja (działania przedszkola w zakresie promocji placówki) 

 

Dzisiejsze optymistyczne dzieci to przyszli optymistyczni i szczęśliwi dorośli, którzy wierzą w siebie, odnoszą sukcesy i potrafią się z tego cieszyć.