Statystyki

  • Odwiedziło nas: 79784
  • Do końca roku: 341 dni
  • Do wakacji: 152 dni

Kontakt

42-208 Częstochowa

ul. Mireckiego 25a

Tel: 34 323-45-80

e-mail: mp07@edukacja.czestochowa.pl

” MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

 

 

Nasze przedszkole uczestniczy w projekcie finansowanym

ze środków województwa śląskiego:

” MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”.

 

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego,

w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów,

w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie

oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej

dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza,

sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

 

Przedszkola zakwalifikowane  do kampanii, otrzymują pomoc rzeczową

w postaci oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do użytku w tych placówkach.

 

 

Sprawdź jakość powietrza!

Informacja o jakości powietrza dostępna jest poniżej  :)