Dlaczego warto uczyć dzieci grać w szachy

DLACZEGO SZACHY DLA DZIECI ?

Umiejętności nabywane podczas gry w szachy wykorzystywane są przez człowieka w ciągu całego życia.Rozpoczęcie nauki gry  w szachy od najmłodszych lat wpływa wszechstronnie na rozwój dzieci.
Dla dzieci uczących się grać w szachy są one przede wszystkim rozrywką, jednak bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swój umysł.

Grając w szachy, musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł.
Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem ale i wyobraźnią.
Nauka gry w szachy wpływa dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej dzieci, przyczynia się do rozwoju inteligencji.
Szachy zawierają także wiele walorów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które prowadzą do zwyciestwa, jednak uczą też konsekwencji swych czyńow- bo czym innym jak nie karą jest przegrana? Wymierzona natychmiast, adekwatnie do czynu.
Ta znana nam gra uczy wytrwałości i odwagi.

Uczy myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika.
Szachy poprzez swoj wplyw na lepszy rozwój logicznego myślenia dzieci ułatwiaja rozumienie treści matematycznych.