Przedszkolny kącik biblioteczny

W naszym przedszkolu już od kilku lat funkcjonuje bibliteczka. Organizując kącik książek stwarzamy dzieciom możliwość czętych kontaktów z literaturą, propagujemy czytelnictwo wśród rodziców - zachęcając do głośnego czytania dzieciom w domu.

Przedszkole systematycznie współpracuje w osiedlową biblioteką. Stały kontakt z książką i biblioteką zapewnia dzieciom rozwój zainteresowań, umiejętność korzystania ze źródeł informacji.