Grupa IV "Odkrywcy"

nauczyciele - pani Basia i pani Paulina

nauczyciel wspomagajacy - pani Ania

pomoc nauczyciela- pani Iza

pomoc - pani Basia

      Listopad

Tematyka miesiąca:

 1. Przedszkole bez zabawek

 2. Polska moją ojczyzną

 3. Wiemy, znamy, szanujem

 4. Jesienny deszcz

        Piosenka "O prawach dziecka" sł. i muz. J. Kobyliński

Mam prawo żyć    

Mam prawo być sobą  

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.  

Mam prawo kochać i kochanym być  

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.  

 

Dziecka prawa poważna sprawa

Dziecka prawa to nie zabawa  

Mogę się śmiać

Może się dziać pięknie

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

 

Mam prawo śnić

Mam prawo być inny

Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny.

Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.

 
 
             Wiersz "Piękna jest Częstochowa" 

 Piękna jest Częstochowa przy wiosennym słonku,

Rozdzwoniona dźwiękiem tramwajowych dzwonków.

Piękna jest Częstochowa o zimowym zmierzchu,

Srebrnobiałym śniegiem przyprószona  wierzchu.

Piękna jest Częstochowa zimą, wiosną w lecie.

Najpiękniejsza w Polsce. Najpiękniejsza w świecie.