Programy Wychowania Przedszkolnego realizowane w MP7

Programy wychowania przedszkolnego realizowane w poszczególnych grupach w roku szkolnym 2019/2020

- „Zabawy z porami roku” program wychowania przedszkolnego. Iwona Lewkowicz, Anna Tworkowska-Baraniuk. wyd. Podręcznikarnia

- Program edukacji przedszkolnej „Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego”, Grupa MAC S.A.

- Program wychowania przedszkolnego "Trampolina”, Kamila Witerska, Małgorzata Janiak. wyd. PWN